מדיניות שמירת פרטיות

להלן חלק מהשירותים באתר https://www.talma.com/  :תלמה") טעונים הרשמה, במסגרתה תידרש למסור מידע כדוגמת שם, כתובת ודרכי התקשרות לרבות כתובת דוא"ל.)

במידע הנמסר לא יעשה כל שימוש למעט הנושא המפורט שאליו המשתמש נרשם.

אתר  https://www.talma.com/ לא יאסוף מידע אודותיך המאפשר זיהוי אישי, אלא אם כן מידע כזה יימסר על ידך, מרצונך.

להלן תפורט מדיניות שמירת הפרטיות הנוהגת באתר והאופן שבו משתמשת תלמה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

איסוף מידע והשימוש בו

תלמה אוספת מידע לגבי המבקרים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שתלמה מעניקה באמצעות האתר.  קיימים שני סוגי מידע הנאגרים על-ידי תלמה. מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי על-ידי המבקרים באתר ו/או המשתמשים לרכוש שירותים מהחברות המפרסמות באתר.

מידע כללי על המבקרים באתר

תלמה אוספת באופן סטנדרטי מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי כלומר, באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך.

המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע (Web Server Log) ו"עוגיה" ("Cookie"). ה"עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של המבקר/משתמש ומאוחסנת בדיסק הקשיח של המבקר/משתמש. השימוש ב"עוגיה" נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. תלמה משתמשת לציין ולהדגיש, כי למרות וקיימת האפשרות שתלמה תשלח "עוגיות" למחשבי המבקרים/משתמשים באתר, במצבים מסוימים, אין תלמה  יודעת את זהותם ו/או כל פרט אישי אחר לגבי אותם מבקרים/משתמשים אלא אם אותם מבקרים בחרו לספק לתלמה פרטים מזהים כאמור.

המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לחטיבות העסקיות השונות של תלמה לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו, כמו גם לצורך שיפור והעשרה של מוצרים המפותחים בתלמה.

מסירת מידע אישי באמצעות האתר

תלמה אוספת מידע ושומרת אותו במאגריה. מידע הנאסף על-ידה מהמשתמשים באתר שהינו בעל אופי אישי כגון שם, כתובת, שכר,  דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או כל מידע אחר שהתבקש ו/או הנדרש על ידי החברות המפרסמות באתר, נאסף רק כאשר המבקר/המשתמש באתר בוחר לספק מידע אישי כאמור, מרצונו החופשי.

תלמה תשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 .

כל מידע שיימסר על ידי המשתמש באמצעות האתר לתלמה, לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות מאת החברות המפרסמות באתר, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של המשתמש ויהווה הסכמה ברורה מצידו לתלמה או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמת מבקר שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.

המידע שתלמה אוספת מהמבקרים באתר מיועדת לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. כמו כן, המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המידע אשר נאסף באתר הנו על ידי תלמה ולשימושן של החברות המפרסמות באתר שנבחרו על ידי המשתמש. אם המשתמש לא יהיה מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת תלמה עשויים לעניין אותו, יהיה באפשרותו לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.

תלמה תעביר את המידע האישי שנצבר אודות המבקרים לצד שלישי במקרים הבאים:

  • לחברה/לגוף עמה בחר המשתמש להתקשר.
  • לרשויות שעל-פי הדין תלמה חייבת על-פי הדין למסור דיווחים. מובא לידיעת המשתמש כי על-פי הדין חלק מהנתונים הנמסרים לצורך רכישת פוליסות ביטוח ו/או תכניות ביטוח מועברים על-פי הדין לרשויות.
  • במקרה שהמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר לרבות תנאים אלה או אם המשתמש יבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות אלה.
  • אם יתקבל בידי תלמה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי.

מובהר כי המידע אשר נאסף באתר נאסף עבור שימוש תלמה .

בטיחות וסודיות

תלמה עושה כל שביכולתה כדי להגן על שמירת סודיות הנתונים שנמסרו על-ידי הלקוחות, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ההתקשרות בין תוכנת הדפדפן של הלקוח ובין שרת תלמה מוצפן ומאובטח בשיטות הצפנה סבירות התואמות את הסטנדרטים הנהוגים באתרי האינטרנט אשר מטרתם למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני מבקרים אחרים ברשת האינטרנט.

תלמה עושה שימוש בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת ובהתאם לכך שרת תלמה אינו מחובר ישירות אל האינטרנט אלא, מבודד ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה.

תלמה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני חדירה או פריצה. עם זאת אין ביכולתה של תלמה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על-ידי המבקרים באתר. תלמה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

אמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט

להלן שורה של כללים והמלצות שיסייעו לך לשמור ולהגן על הפרטים המשמשים אותך בגלישה לאתר תלמה:

  • מומלץ להקליד את כתובת אתר תלמה באופן ישיר ולא להיכנס לאתר על-ידי לינקים.
  • יש לבחון היטב את הודעות הדוא"ל המפנות לאתרי תלמה ולוודא שאכן נשלחו על-ידי הגורמים המוסמכים בתלמה.

בין הסימנים המעידים להודעות לא אמינות:

  • הודעות דוא"ל המשתמשות במפורש שליחת פרטי הזדהות בדוא"ל.
  • הודעות שיש בהן נימה של דחיפות, המאיצות בלקוח למסור/לעדכן את פרטייך ברישומי תלמה (בדוא"ל או דרך אתר תלמה לכאורה) תוך איום בפגיעה בשירות במידה ולא תמלא את הדרישה.

הודעות שיש בהן שגיאות כתיב (שגיאות אלה עוזרות להודעות לעקוף מנגנוני סינון תכנים, הקיימים בדרך כלל בחברות גדולות).

בשום מקרה, אין לשלוח בדוא"ל פרטים אישיים (שם משתמש, סיסמאות, מספר כרטיס אשראי וכו') לאף גורם, גם אם הוא מזדהה כתלמה או מזוהה עימו.

בכל כניסה לאתר דרך קישור המופיע בהודעת הדוא"ל, יש לוודא שאכן הגעת לאתר תלמה באינטרנט שכן בפעולות הונאה משתמשים באתרים מתחזים, הנראים כהעתק מדויק של אתר חברת הביטוח הרשמית.

במידה והודעת דוא"ל נראית חשודה, אין ללחוץ על הקישורים המופיעים בה.

אם מתעורר חשד כלשהו לגבי הודעת דוא"ל שקיבלת מתלמה, יש להודיע מיידית למוקד התמיכה.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת ועל המשתמשים להתעדכן בשינויים אלו. שינויים לא יחולו רטרואקטיבית.

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.

מעודכן ליום 01/12/2019